Stara džamija sa haremom u Špionici

Prema konceptu prostorne organizacije, džamija pripada tipu džamija sa otvorenim trijemom, četvorovodnim krovom i drvenim minaretom. Ulazni trijem i centralni molitveni prostor povezani su strmim četverovodnim krovom u jednu cjelinu. Vanjske dimenzije objekta iznose približno 10,60 x 8,80 m.

Trijem sa sofama izgrađen je sa sjeverozapadne strane objekta. Njegova širina iznosi 2,80 m. Srednji prolaz između sofa ima širinu oko 2 m. Pošto je teren u blagom padu, sofe su u sjevernom kutu džamije podignute za 20 cm, a u zapadnom kutu 50 cm. Kod ove džamije trijem sa sofama nema visinu dvije etaže. Slično kao kod Handanije džamije u Pruscu, dio iznad sofa (na visini kata) je ozidan i na taj način je dobijena još jedna prostorija.

Velika je vjerojatnoća da je ovaj dio objekta nastao nešto kasnije, uzevši u obzir debljinu sjeverozapadnog zida centralnog molitvenog prostora i prozorske otvore koji su in situ(9). Konstrukcija zidova ovog dijela objekta (skeletni sustav) oslanja se na poprečno položenu drvenu gredu koju nosi osam drvenih stupova.

Sam izgled stupova (kružni presjek stupa, postepeno sužavanje od sredine prema vrhu i prema dnu; kvadratični presjek kapitela) kao i oblik i različite dimenzije jastuka (upotreba dvostruke volute) ukazuje na inventivnost graditelja. Svaki stup ima različite dimenzije, a umjesto na bazu, oslanja se na drvenu podnu gredu. Ograda i pod sofa su izrađeni od drveta.

Centralni element ulazne fasade predstavlja portal džamije. Njegova širina iznosi 1,60 m, a visina oko 2,20 m. Završen je formom polukružnog luka. Dovratnici su izvedeni od kamena i na njima se ne uočava nikakva dekoracija, izuzev jedne plitke linije koja prati formu portala.

Dovratnici su završeni kamenim kapitelom na koji je oslonjena konstrukcija luka. U džamiju se ulazi kroz drvena dvokrilna vrata sa geometrijskim ukrasima izvedenim kombinacijom drvenih letvica i vertikalno postavljenom tordiranom drvenom vrpcom (postavljenom između dva krila).

Na džamiji ne postoji tarih ili neki drugi natpis koji bi mogao ukazati na vrijeme njezine gradnje ili eventualnog graditelja.

Unutrašnji molitveni prostor ima dimenzije 6,50 (jugozapad-sjeveroistok) x 6,30 (jugoistok – sjeverozapad) m. Zatvoren je ravnom drvenom tavanicom sa šišetima od jelove daske koji se na dijagonalama međusobno spajaju pod kutom od 45 stupnjeva. Na sredini objekta izvedena je na stropu džamije kvadratična dekorativna forma iz koje se spušta luster.

Korisna visina unutrašnjeg prostora, mjereno od poda džamije do stropa, iznosi oko 4,50 m. Cjelokupan enterijer džamije je ožbukan vapnenom žbukom. Pod džamije je urađen od drvenih dasaka, debljine 40-50 mm.

Uz sjeverozapadni zid džamije, nalazi se drveni mahfil, na koji se pristupa izvana, preko drvenog stubišta smještenog u sjevernom dijelu trijema. Širina stubišta iznosi oko 90 cm. Širina mahfila iznosi oko 2,50 m. Nosiva konstrukcija se oslanja na vanjske zidove. Približno na sredini mahfila nalazi se drvena konzolno izbačena platforma za mujezina. Cijelom dužinom položena je niska drvena ograda. U gornjoj zoni mahfila nema drvenih stupova. Sa prostora mahfila, uz zapadni ugao džamije, nalazi se ulaz u minaret.

Mihrab je sa unutrašnje strane ožbukan vapnenom žbukom na koju je naneseno nekoliko slojeva uljane boje, tako da nije moguće ustvrditi od kog je materijala izveden. U dijelu niše sa stalaktitnom dekoracijom, korišteni su komadi cigle koji su polagani u zidnu masu pod različitim kutovima.

Širina mihraba iznosi oko 1,20 ma. Iz ravni zida izvučen je za oko 5 cm. Polukružna mihrapska niša ima širinu 78 cm, odnosno radijus oko 50 cm.

Mimber je bogato dekoriran, naročito trokutaste stranice i polja iznad vitičastog luka (predstava Solomonovog pečata). Danas je obojen debelim slojem uljane sive boje. Dekoracije predstavljaju floralne i geometrijske motive. Gornji dio mimbera završen je ukrasnom letvicom.

Ćurs je kao i mimber u cjelini izveden od drveta. Vrlo jednostavna konstrukcija sastavljena je od pet stupova kvadratične osnove, povezanih horizontalnim gredicama. Vertikalna polja nastala na ovaj način ispunjena su vertikalnim ručno tokarenim drvenim stupićima. Sa desne strane (prema mihrabu) dodata je polukružna daska za držanje knjige. Svaki stup ćursa ukrašen je sa po jednim minijaturnim ukrasom koji podsjeća na turban.

Džamija ima zidove debljine oko 0,90 m. Zidovi su u donjim zonama urađeni od lomljenog vapnenca. Gornje zone zidova su urađene od ćerpića. Na vanjskim fasadama objekta, ispod debelog sloja žbuke, i na mjestima na kojima je došlo do oštećenja žbuke, vidljive su drvene hatule i slojevi cigle na prijelazima iz prizemne u katnu etažu.

Fasade džamije su ožbukane i u bijelo obojene vapnom, dok je drvo bojeno zelenom uljanom bojom.

Prozorski otvori postavljeni su u dva horizontalna pojasa. Na sjeveroistočnom, sjeverozapadnom i jugoistočnom zidu u donjoj zoni nalaze se po dva pravokutna prozorska otvora, dimenzija oko 0,80 x 1,20 m, sa željeznim demirima. Na jugozapadnom zidu izveden je samo jedan prozor.

Prozori smješteni u gornjem pojasu prate ritam donjih prozora, s tim da se sa  jugozapadne, sjeveroistočne i sjeverozapadne strane javljaju po tri prozorska otvora. Prozori gornjeg pojasa završeni su trokutastom formom.

Minaret džamije je drven i postavljen je na kamenom postamentu koji ima visinu zidanog dijela objekta. Trenutno je minaret obložen limom. Visina minareta iznosi oko 12 m.

Kompletan tekst Odluke o zaštiti koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 21. do 24. novembra 2011. godine, možete pogledati putem sljedećeg linka: ODLUKA O ZAŠTITI STARE DŽAMIJE SA HAREMOM U ŠPIONICI.

icon-car.pngFullscreen-Logo
Stara džamija sa haremom u Špionici

učitavam kartu - molimo pričekajte ...

Stara džamija sa haremom u Špionici 44.744272, 18.488778
Please follow and like us:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *