Historija Srebrenika

Povelja bana Stjepana II i grada Dubrovnika od 15. februara 1333. godine Priziraje blagovoljenje sviditelj’ i mnogo porabotanje o baštine i vlastela i ljudje Dubrovačci i našijem praroditeljem i nama …